تازه ترین ها

پایتختی تهران

پایتختی تهران

در کتاب حاضر در چهار فصل به سیر تحول تاریخی پایتخت شدن تهران پرداخته شده و تاریخ آن از ری باستان و ق..

قیمت : 180,000ریال
نویسنده : ناصر تكميل همايون

رفتار گردشگر مسئولیت پذیر

رفتار گردشگر مسئولیت پذیر

کتاب حاضر به گردشگری پایدار و رفتار گردشگر در حین سفر و بازدید توجه کرده و در هشت فصل به گردشگری مسئ..

قیمت : 390,000ریال
نویسنده : کلر ویدن
مترجم : حمید رضا پور برات ابوزیدآبادی و فاطمه عَمّی

مدیریت میزبانی (مهارت ها و نحوه رفتار در داخل و خارج از محیط کار)

مدیریت میزبانی (مهارت ها و نحوه رفتار در داخل و خارج از محیط کار)

در کتاب حاضر به رفتار صحیح در میزبانی توجه شده و این نکته ها که هنگام حضور در مراسم مختلف باید چه آد..

قیمت : 350,000ریال
نویسنده : دکتر لین پونت
مترجم : سحر نوروزی

جغرافیای ایران

جغرافیای ایران

در کتاب حاضر در سه فصل به ویژگی های محیطی (طبیعی) ایران؛ جغرافیای انسانی ایران؛ و نگرانی های جغرافیا..

قیمت : 190,000ریال
نویسنده : حسین اینانلو