تازه ترین ها

الگوی طراحی استراتژیک سازمان (جلد اول)

الگوی طراحی استراتژیک سازمان (جلد اول)

تشــخیص و طراحی، طراحی ســازمانی، رهبری و ســبک مدیریت، فناوری، استراتژی، پویایی فرآیند تغییر، طرح..

قیمت : 1,100,000ریال
نویسنده : ریچارد ام. برتون و بورگ اوبل
مترجم : سید محمد اعرابی و سید علیرضا هاشمی

هوشمندی استراتژیک IQ

هوشمندی استراتژیک IQ

این کتاب در ســه بخش به اســتراتژی هوشمند، ساختار هوشمند و ذهن های هوشمند پرداخته است.چاپ اول: 1399..

قیمت : 850,000ریال
نویسنده : جان. آر. ولز
مترجم : سید علیرضا هاشمی

استراتژی باز ( مرور علم استراتژی از کلاسیک تا پست مدرن)

استراتژی باز ( مرور علم استراتژی از کلاسیک تا پست مدرن)

در این کتاب مباحث استراتژی باز؛ متخصصان استراتژی و رویه ها، تدوین استراتژی، استراتژیست های شرکتی، مش..

قیمت : 960,000ریال
نویسنده : ریچارد ویتینگتون
مترجم : دکتر سید علیرضا هاشمی

راهنمای اجرای عملیاتی (گام به گام)

راهنمای اجرای عملیاتی (گام به گام)

این کتاب در سه فصل به تفکر استراتژ یکی؛ مفهوم و ارزیابی توان اجرایی عملیاتی، کاربرگ های ارزیابی توان..

قیمت : 400,000ریال
نویسنده : دکتر سید محمد اعرابی